مطالب توسط Pourya

شناخت سبک های معماری داخلی و استفاده از دیوارپوش مناسب آن

همان طور که درمقاله ی قبلی به کاربرد پلیمر در صنعت دیوارپوش ها اشاره کردیم در این مقاله به سبک های مختلف معماری اشاره میکنیم و در ادامه این مقالات دیوار پوش های مناسب که قابل استفاده در این سبک ها است را معرفی میکنیم ، در این مقاله تنها پیش زمینه ای از معماری […]